Etkinlik Fotoğraflarımız
 • Kalite
  “Özel Elma Şekeri Yuva ve Çocuk Kulübü” olarak uyguladığımız eğitim programlarında, y disiplinler arası çalışmaların verilerini kullanan bir eğitim anlayışıyla “etkin öğrenme” veya “tam öğrenme” modelleriyle eğitim ve öğretim vermekteyiz. Etkin veya tam öğrenme modeli, nöro-psikolojik çalışmaların sonucunda ortaya konan “çoklu zekâ yaklaşımı”, “proje tabanlı öğrenme modeli”, “Montessori yaklaşımı”, “High/Scope yaklaşımı”, “Reggio Emilia yaklaşımı” gibi modern eğitim yaklaşımlarını içine alan bütüncül bir modeldir.
 • Güven
  Kurumumuzda 36-72 aylık çocuklar için Millî Eğitim Bakanlığının Okul Öncesi Eğitim Programı uygulanırken öte yandan 6 yaş çocuklarımız için de ilköğretime hazırlık programları uygulanmaktadır.
 • Tecrübe
  “Özel Elma Şekeri Yuva ve Çocuk Kulübü” olarak uzman kadromuzla; 2005 Yılından bu yana evrensel değerlere sahip, çağdaş, çevresine uyum sağlayabilen, gelişen ve gelişmeye açık, özgüven sahibi, kararlı, sorumluluk alabilen, iletişim becerisi yüksek, kendini rahat ifade edebilen, saygılı, sevgi dolu bireyler yetiştirmekteyiz.
 • Uzman Kadro
  Sempatik, güler yüzlü ve çocukları seven uzman ve deneyimli bir eğitim kadrosuna sahiptir. Kadromuz çocuklara sevgiyle yaklaşan, alanında deneyimli, yaratıcı, kendini yenileyen (seminer, hizmet-içi eğitim, yeni yayınların takibi vb.), gözlemci, araştırmacı, gerektiğinde esnek bir kişilik sergileyerek çocuklara her yönü ile iyi bir model olacak nitelikte uzmanlardan oluşmaktadır. Sahip olduğumuz bu kadro ile gurur duymaktayız.